Hiển thị bài viết
Hiển thị bài viết

Nhà Trường
Quay lại

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

Ngày 20/09/2016, 15:43
Kế hoạch chuyên môn

PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO  THỚI LONG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số        /KH- MGTLg                   Thới Long, Ngày 6  tháng 9 năm 2016

                                           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

                                                 Năm học: 2016– 2017

          - Căn cứ vào hưng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của ngành GD Quận Ô Môn.

- Căn cứ vào tình hình thực tế  của trường Mẫu Giáo Thới Long, kế hoạch chuyên môn của trường năm học 2016 – 2017 như sau.

 I/.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trường Mẫu Giáo Thới Long Thuộc khu vực Thới Hòa 2, Phường Thới long Quận ÔMôn, TPCT. Trường có tổng cộng là 11 điểm trên 8 khu vực.

1/. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh, các cấp lãnh đạo.

- Giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn 100%, vượt chuẩn 77%, và đang đào tạo bồi dưỡng vượt chuẩn là 23% .

- Số trẻ đúng độ tuổi đến trường đều được vận động đến trường, giáo viên nhiệt tình trong công tác.

2/. Hạn chế:

- Việc thực hiện tổ chức hoạt động theo chương trình mới, 1 số GV mới ra trường chưa nắm bắt kịp thời. Số điểm trường quản lý 11 điểm nên công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn.

II/ NHIỆM VỤ- MỤC TIÊU- TRỌNG TÂM:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở GDMN. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”.

Tập trung quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trong trường. Tăng cường các biện pháp quản lý giáo dục. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo hướng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

          1/ Tiếp thục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “ Hai không” cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Thực hiện chỉ thị số 06/CT – TW của bộ chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

- Thực hiện chỉ thị 33/2006/CT- TTG của Thủ Tướng chính phủ V/v chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích và cuộc vận động 2 không của ngành.

- Thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN theo thông tư liên tịch số 71, ngăn chặn và xử lí kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Đẩy mạnh ƯDCNTT trong quản lý và giảng dạy .

- Thực hiện tốt chủ đề năm học: “ Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động GD”.

- Tiếp tục duy trì kết quả đề án phổ cập trẻ em 5 tuổi

*Biện pháp:

- Mỗi giáo viên đăng ký tham gia các cuộc vận động đã triển khai trong cuộc họp công chức viên chức.

- Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng CSGD trẻ thông qua việc đổi mới hình thức hoạt động cho trẻ, tiến tới việc đổi mới phương pháp CSGD trẻ trong những năm tiếp theo.

- Nâng cao chất lượng thực hiện các chuyên đề giáo dục bằng nhiều hình thức duy trì kết quả giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục bảo vệ môi trường., giáo dục kĩ năng sống, hành vi và giao tiếp văn hóa,

- Duy trì thực hiện các chuyên đề an toàn giao thông, ….

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề phát triển thể chất

- Thực hiện chuyên đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Thực hiện chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên.

2/ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực:

- Trường học đảm bảo có đủ nhà vệ sinh cho trẻ :

- Nhà vệ sinh phải sạch, an toàn, không trơn, không mùi hôi, đủ nước, xà phòng cho trẻ xử dụng.

- Dạy học có hiệu quả, đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp với lứa tuổi

- Phát huy tính tích cực cho trẻ học tập, vui chơi, hoạt động ở mọi lúc mọi nơi.

- Trẻ được tham gia tất cả các hoạt động theo khả năng, ngôn ngữ, mà trẻ biết trẻ nghe.

- Trẻ được chơi các trò chơi dân gian, nghe hát các bài hát, các bài dân ca có trong chương trình, ngoài chương trinh do giáo viên sưu tầm.

- Trẻ được hoạt động ngòai trời và thực hiện: “ Học mà chơi, chơi mà học” giúp trẻ tự tin, thoải mái trong học tập.

- Tạo không khí thân thiện, gần gũi, đối xử công bằng với trẻ, tạo cảm giác an toàn khi trẻ ở trường mầm non. Tôn trọng trẻ, tin tưởng trẻ.

- Trồng cây xanh, hoa kiểng, vườn rau cho trẻ

- GD trẻ biết chăm sóc cây và biết lợi ích của cây xanh

- Vận động phụ huynh hổ trợ cây xanh, hoa kiểng, cho lớp, giúp nhà trường có màu xanh, sạch, đẹp.

- Qua các trò chơi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất lành mạnh, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử.

- Tổ chức phù hợp từng lứa tuổi để trẻ dễ tiếp thu và phát huy tính tích cực của trẻ trong trò chơi.

* Biện pháp:

- Giáo viên làm nhiều đồ dùng dạy học, sưu tầm nhiều bài thơ, bài hát, trò chơi để dạy trẻ.

- Vận động phụ huỳnh cùng tham gia các hội thi cùng trẻ do trường, PGD tổ chức.

- Thực hiện chuyên đề vệ sinh để GD trẻ, trẻ biết dùng xà phòng để rửa tay khi đi vê sinh.

- Trang bị đủ đồ dùng cho trẻ hoạt động.

- GD trẻ không bẻ cành non, bảo vệ và chăm sóc cây trong sân trường.

- Tuyên truyền GV, phụ huynh cùng nhau bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, xử lý rác mỗi ngày, khai thông cống rãnh, phòng các loại bệnh cho trẻ.

- Thường xuyên tổ chức cho trẻ hát, đọc thơ, ca dao, đồng dao, câu đố có trong chương trình và ngoài chương trình.

3/ Duy trì và phát triển số lượng:

Trẻ trong địa bàn (8 khu vực): 344 Trẻ từ 3-5

Trong đó:

- Trẻ 0-2 tuổi:

          - Trẻ 3- 4- tuổi: 125 / 100                    

- Trẻ 5 tuổi: 199/199

* Chỉ tiêu được giao:

Tổng số lớp trong năm học 2016 – 2017 : 12 lớp

* Qui Mô

- Chồi : 5 Lớp/100

- Lá: 7  Lớp/199

Chỉ tiêu huy động cần đạt so với trẻ trong địa bàn:

- Nhà trẻ: 30%

- Mẫu giáo 4 tuổi : tỉ lệ 96,68%

- MG 5 tuổi: 199/199:tỷ lệ 100%

* Biện pháp:

- Chuẩn bị phòng lớp ngay từ đầu năm

- Thực hiện tốt tuyên truyền đến phụ huynh về CSGD trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện.

- Thường xuyên động viên giáo viên nhắc nhỡ các cháu đi học chuyên cần.

- Xây dựng môi trường phong phú đa dang, thẩm mỹ để gây sự chú ý cho trẻ

- Điều tra trẻ trong địa bàn, tuyên truyền cho phụ huynh hiểu tầm quan trọng của việc cho trẻ học mẫu giáo.

4/ Cơ sở vật chất:

- Tiếp tục trang bị các phương tiện phục vụ cho lớp các bảng biểu, kệ giá, đồ dùng đồ chơi.. đảm bộ cho các lớp 5 tuổi có 1 bộ đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02.

- Cung cấp đủ điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy và học cho từng điểm trường.

- Xây dựng môi trường hoạt động theo hướng tích cực trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động.

- Làm các bảng tuyên truyền gây sự chú ý của phu huynh và trẻ

IV/ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

1/ Chăm sóc trẻ

a/ Nội dung:

- Tiếp tục duy trì công tác vệ sinh, phòng chóng bệnh tật cho trẻ đúng qui chế, duy trì việc chăm sóc răng miệng  cho trẻ.

- Giáo viên được tập huấn chuyên đề phòng chóng tai nạn và thương tích cho trẻ.

- Tiếp tục duy trì kết quả đạt được thực hiện chuyên đề “ Năng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm”, vệ sinh môi trường, vệ sinh trẻ, vệ sinh cô .

- Đảm bảo trong năm học không để xẩy ra tay nạn thương tích trong trường

b/ Chỉ tiêu:

- Đảm bảo 100 % trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần / năm

- Đảm bảo trẻ được cân đo theo quí và theo dõi bằng biễu đồ tăng trưởng

- Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ dưới 7%

- 100 % trẻ có đủ nước sạch để sử dụng

- 100 % trẻ có biểu đồ tăng trưởng.

- GD dinh dưỡng cho trẻ ở từng khối lớp.

c/ Biện pháp:

- Tổ chức cân đo cho trẻ ngày 5  tây hàng tháng theo quí

- Nhắc nhở GV chú ý việc đón và trả cháu, giao trẻ  tận tay phụ huynh

- Liên hệ trung tâm y tế phường khám sức khoẻ định kì 2lần/ năm

- Tiêm ngừa theo kế hoạch.

- Tiếp tục XD kế hoạch thực hiện chuyên đề VSAT thực phẩm.

- Tổ chức các thao tác VS của cháu ở các khối lớp, rửa tay bằng xà phòng

2/ Nâng cao giáo dục Mầm Non:

a/ Nội dung:

- Thực hiện chương trình GDMN  ở các độ tuổi theo chương trình của Bộ GD qui định.

- Thực hiện các lĩnh vực theo từng độ tuổi: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, phát triển tình cảm xã hội, phát triểm thẩm mỹ.

+ Tỷ lệ  100% bé chuyên cần.

+ Tỷ lệ 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình

+Lĩnh vực phát triển thể chất: Đạt 95%; Chưa đạt 5%

+Lĩnh vực phát triển nhận thức: Đạt93%; Chưa đạt 7%

+Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:Đạt 95,5,%;Chưa đạt 4,5%.

+Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: Đạt 95,8%; Chưa đạt  4,2%.

+Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội: Đạt 95,5%; Chưa đạt  4,5%.

- Tăng cường các công tác tuyên truyền đến phụ huynh, việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, không dạy trẻ trước chương trình lớp 1.

- Triển khai ƯDCNTT trong soạn giảng và thực hiện chương trình kidsmart vào trong các hoạt động.

- Khai thác tìm tài liệu trong sách, Intenet, để nâng cao tay nghề trong việc giảng day

- Tổ chức XD môi trường trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động

- Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức, tích cực hóa hoạt động của trẻ để phát triển toàn diện cho trẻ.

- Tổ chức làm ĐDĐC phục vụ cho các hoạt động giảng

- Tham gia hội thi của cô và cháu, đạt kết quả trong các phong trào mũi nhọn.

b/ Biện pháp:

- Các lớp tăng cường làm đồ dùng đồ chơi tự tạo theo chủ đề.

- Các lớp tạo môi trường cho trẻ hoạt động trong và ngoài lớp phong phú, đa dang.

- Các lớp tổ chức phương pháp giáo dục theo theo hướng đổi mới

- Vận động phụ huynh cùng tham gia hội thi ATGT.

IV/ CÁC CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM:

1/ Tiếp tục thực hiện chương trình GDMN :

- Tất cả các lớp tổ chức thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chuyên đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

- Tiếp tục tập huấn, sinh hoạt ở các tổ chuyên môn về bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, và chuẩn ở các độ tuổi khác.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch năm, nội dung 10 chủ đề và một số nội dung khác liên quan đến GDMN mới.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra HSSS giáo viên để kịp thời chỉnh sửa, rút kinh nghiệm cho giáo viên.

* Biện pháp:

- Tăng cường công tác dự giờ theo kế hoạch và kiểm tra thực hiện chương trình GDMN mới.

- Đăng ký tiết dạy tốt, thao giảng các chuyên đề trong năm học.

- Làm ĐD ĐC  để phục vụ cho việc giảng dạy,  có hiệu quả cao

- Vận động phụ huynh cho trẻ 5 tuổi đến trường học 2 buổi/ ngày

2/ Tiếp tục thực hiện ƯDCNTT trong công tác giảng dạy:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên tăng cường CNTT trong giảng dạy.

- Thực hiện chương trình kidsmart để làm đồ dùng dạy học, cho trẻ làm  các bài tập cho chương trình.

* Biện pháp:

- Tạo điệu kiện cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin, gởi nhận mail qua hộp thư.

- Tổ chức thao giảng chuyên đề trên giáo án điện tử cho tất cả giáo viên trong trường cùng tham gia học tập rút kinh nghiệm

- Kết nối Internet để giáo viên khai thác những thông tin trên mạng về GDMN  các bài giảng điện tử mẫu, cách làm đồ dùng đồ chơi để dạy học.

3/ Chuyên đề an toàn giao thông:

- Lồng ghép nội dung GDATGT vào các môn học, các hoạt động để dạy trẻ biết 1 số biển báo thông thường, luật ATGT đường bộ.

- Tuyên truyền phụ huynh, GV hưởng ứng tháng ATGT ( cả năm)đội mũ bảo hiểm, tuân theo luật giao thông…

- Thực hiện góc tuyên truyền ATGT qua 1 số hình ảnh, hành vi đúng sai cho phụ huynh và trẻ cùng xem

* Biện pháp:

- Giáo dục trẻ ở mọi lúc mọi nơi : Giờ đón trả trẻ, HĐ vui chơi, hoạt động trò chuyện …

- Cho trẻ thực hiện bài tập hành vi đúng sai về việc chấp hành luật giao thông

- Tổ chức hội thi “ ATGT” do trường, PGD tổ chức cho phụ huynh và trẻ cùng tham gia.

4/ Chuyên đề giáo dục vệ sinh môi trường:

- Giáo viên được tập huấn chuyên đề GDVSMT do PGD tổ chức

- Lồng ghép vào chương trình cây dựng MT xanh, sạch, đẹp, an toàn, GD trẻ giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh xung quanh trường lớp.

- Hình thành cho trẻ có thói quen vệ sinh văn minh trong trường học: nhặt rác, lá cây bỏ vào thùng rác

- Rửa tay  bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn

- Thực hiện góc tuyên truyền, trồng cây xanh ở góc thiên nhiên lớp, kết hợp phụ huynh dạy trẻ biết lợi ích của việc bảo vệ môi trường.

* Biện pháp:

- Dạy lồng ghép vào các hoạt động, các môn học hàng ngày cho trẻ thực hiện.

- GD trẻ qua các thao tác vệ sinh hàng ngày: rửa tay, rửa mặt, , lau mặt, biết nhận ra ký hiệu đồ dùng vệ sinh cá nhân, không dùng chung đồ dùng cá nhân chung với bạn.

- Có đủ nước sạch và xà phòng cho trẻ sử dụng hàng ngày.

5/ Chuyên đề phát triển vận động trong trường :

- GV lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp lứa tuổi để phát triển vận động cho trẻ trong nhóm lớp.

- Nội dung phát triển vận động ; Vận động tinh, thô, phát triển sự khéo léo dẻo dai của cơ thể, sự phối hợp các giáo quan và vận động , phát triển thể chất.

- GD trẻ  yêu vận động , thích rèn luyện TDTT , thích tham gia các trò chơi với nhóm bạn , hợp tác , hòa đồng khi chơi.

* Biện pháp:

- Cung cấp nhiều tài liệu phát triển vận động cho giáo viên tham khảo, thảo luận cách thức tổ chức trò chơi vận động, trò chơi dan gian, chơi tự do trên các buổi hợp

- Tổ chức theo kế hoạch , kiểm tra xây dựng tổ chức trò chơi cho giáo viên .

6/ Chuyên đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

- Giáo viên tham gia các lớp tập huấn do phòng MN tổ chức

- Phát triển tính mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, khả năng diễn đạt mạch lạc lưu lót, khả năng sử dụng đa dạng các loại câu trong tiếng việt.

- Phát triển vốn từ phong phú và đa dạng đảm bảo tăng theo độ tuổi

- Nghe và hiểu lời nói trong giao tiếp, phát triển kĩ năng học đọc và học viết theo lứa tuổi.

* Biện pháp:

- Lồng ghép các nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ vào các hoạt động trong học và vui chơi trong trường.

- Tăng cường môi trường hoạt động trong và ngoài lớp phong phú và đa dạng. khuyến khích cháu tham gia vào các hoạt động lễ hội, sự kiện trong nhà trường.

- Quan tâm chăm sóc, trò chuyện cùng cháu ở mọi thời điểm.

V/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:

Tổng  số giáo viên là 20 trong đó : Đạt chuẩn 100%, Vượt chuẩn 77%, đang học vượt chuẩn 23%

1/ Tiếp tục vận động chị em tham gia học bồi dưỡng chuyên môn vượt chuẩn, đáp ứng nhu cầu dạy học hiện nay.

- Tổ chức cho Gv làm ĐDĐC phục vụ cho hoạt động giảng dạy

- Tổ chức thao giảng các chuyên đề còn yếu

- Thuyện xuyên thăm lớp dự giờ giáo viên

- Kiểm tra sổ sách GV ký duyệt kế hoạch hàng tháng

- Kiểm tra nề nếp , môi trường trong và ngoài lớp.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho GV hướng dẫn Gv cập nhật công nghệ thông tin trong soạn giảng.

- Mở các chuyên đề cần bồi dưỡng cho giáo viên:

- Chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm,

- Chuyên đề phát triển vận động cho trẻ mầm non.

- Chuyên đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

- Cách tổ chức một giờ học phát huy tính tich cực cho trẻ

- Chuyên đề rèn kĩ năng sống cho trẻ

* Biện pháp:

- Tạo điều kiện cho GV tham gia học bồi dưỡng chuyên môn vượt chuẩn

- BGH có kế hoạch bồ dưỡng chuyên đề cho GV đầu năm, hàng tháng, quí.

- Lên kế hoạch dự GV theo từng khối, dự báo trước, dự đột xuất không báo trước.

- Có kế hoạch làm đồ dùng  đồ chơi phục vụ cho hoạt động giảng dạy

- Có đánh giá rút kinh nghiệm sau tiết thao giảng chuyên đề.

VI/ THAM GIA CÁC PHONG TRÀO:

1/ Đối với giáo viên:

* Thi giáo viên giỏi:

- Thi GV giỏi cấp trường: 22/22

- Thi GV giỏi cấp quận: 10/22

- Thi GV giỏi cấp thành phố: 01

* Thi Bé khỏe, khéo tay cấp trường : Mỗi lớp 5 trẻ

                                                Quận : theo kế hoạch của phòng mầm non

* Thi Bé kể chuyện đọc thơ cấp trường : Mỗi lớp 3 trẻ

                                                 Quận : theo kế hoạch của phòng mầm non

* Thi Bé với an toàn giao thông cấp trường : Mỗi lớp 3 trẻ

                                                  Quận : theo kế hoạch của phòng mầm non

*Thao giảng chuyên đề:

- Tiết khám phá

- Thể dục

- Văn học

- Thao giảng 18 lần /9 tháng

- Buổi dạy tốt 20 buổi/ 9 tháng

- Kiểm tra HĐSP 9GV/ 9 tháng

VII/ CÔNG TÁC KIỂM TRA:

a/ Đối với giáo viên:

- Kiểm tra trang trí lớp, vệ sinh, nề nếp đầu năm.

- Kiểm tra HSSS, soạn giảng của GV, đồ dùng đồ chơi, tài sản lớp đầu năm

- Kiểm tra Gv theo kế hoạch

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN

- Kiểm tra chuyên đề : 3 GV/ năm

- Kiểm tra toàn diện: 09 GV / năm

b/ Đối với trẻ:

- Kiểm tra đánh giá theo học kỳ, cuối năm học

- Đối với trẻ 5 tuổi kiểm tra đánh giá theo bộ chuẩn và các lĩnh vực

- Đối với trẻ 3-4 tuổi và 4-5 tuổi kiểm tra đánh gia theo các lĩnh vực của chương trình khung ở từng độ tuổi.

VIII/ NGÀY HỘI NGÀY LỄ:

- Tổ chức cho trẻ các ngày hội, ngày lễ như:

- Ngày hội đến trường của bé

- Tết trung thu

- Tết Thầy Cô

- Lễ hội mùa xuân

- Lễ tống kết, Vui tết 1/6

- Trong các hoạt động giảng dạy GV lồng ghép các ngày lễ hội, các sự kiện để dạy trẻ theo từng chủ đề, nhằm giúp trẻ biết được các truyền thống văn hóa của dân tộc,các trò chơi dân gian trong lễ hội.

Trên đây là kế hoạch chuyên môn của trường có triển khai trong năm học.

             HIỆU TRƯỞNG                                               P.HIỆU TRƯỞNG

 

          Nguyễn Ngọc Thắm                                             Phạm Thị Minh Xuân

Minh xuân

Thông báo
Liên kết Website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 29312