Hiển thị bài viết
Hiển thị bài viết
Nhà trường
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2016

CÔNG KHAI CÁC KHOẢNG THU CHI TÀI CHÍNH NĂM 2016

Đồ dùng đồ chơi mầm non

I. Mục đích: - Khi trẻ tham gia chơi với bộ đồ chơi “ Chơi mà học” giúp cho trẻ phát triển toàn diện các mặt: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, thẫm mỹ. * Thể chất: phát triển chủ yếu vận động tinh, phát triển cơ bàn tay, sự khéo léo của đôi tay thông qua chơi các đồ chơi...

Tiêu chuẩn thiết kế nội thất trường mầm non

Trường mầm non là nơi nuôi dạy những mầm non tương lai của đất nước. Bên cạnh việc thiết kế nội thất phù hợp với tính cách trẻ thơ, việc bố trí các vật dụng về thiết bị học tập và giảng dậy cần đáp ứng theo chuẩn của Bộ giáo dục.

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy.

Để thực hiện tốt công tác PCCC nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác PCCC cho mỗi CBGVNV trong trường. Ngày 21/03/2016 trường mầm non Sao Mai dưới sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy đã tổ chức buổi tập huấn “Phòng cháy, chữa cháy” cho toàn thể cán bộ giáo...