Xuất bản thông tin

vườn.jpg

Ngày
Xuất bản thông tin

a5babbffc2b003ee5aa1.jpg

Ngày
Xuất bản thông tin

a5babbffc2b003ee5aa1.jpg

Ngày
Xuất bản thông tin

Hình ảnh hoạt động

Ngày
Xuất bản thông tin

Hình ảnh hoạt động

Ngày
Hiển thị bài viết
Hiển thị bài viết

                                      

          

GÓC CỦA BÉ

Năm học 2020-2021 Nhà trường thực hiện mô hình vượt trội với chuyên đề vườn rau của bé và các hoạt động trãi nghiệm. Trong chuyên đề trẻ đã thu hoạch được những kinh nghiệp sống quý báo, trẻ biết yêu thiên nhiên hơn, tinh cảm yêu thương được vun đắp trong tâm hồn trẻ thơ, Trẻ rất hứng thú và tham gia hoạt động một cách say mê, tích cực.

               

 

 

 

 

GÓC CỦA BÉ