Giới thiệu

Trường được thành lập từ năm 2002 theo Quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ô Môn. Với nhiệm vụ đảm bảo việc dạy và học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ năm 2003 được đổi tên trường Mẫu giáo Thới Long 2 thành trường Mẫu giáo Thới Long theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ô Môn.

Từ năm 2004 đổi tên trường Mẫu giáo Thới Long thành trường Mẫu giáo phường Thới Long theo Quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ô Môn.

Từ năm 2005 đổi tên trường Mẫu giáo phường Thới Long thành trường Mẫu giáo Thới Long theo Quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn.

Hiện nay trường có 12 lớp/244 cháu với tổng số 31 CB-GV-CNV. 100% đội ngũ cán bộ giáo viên đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn. Đội ngũ giáo viên yêu nghề, yêu trẻ, có kinh nghiệm trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ.

Trường Mẫu Giáo Thới Long có cơ cấu tổ chức đầy đủ theo quy định của Điều lệ trường mầm non và hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ trường mầm non và đạt hiệu quả cao. Ban giám hiệu nhà trường có năng lực tổ chức, quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho GV - CNV, việc đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hóa là quan tâm hàng đầu của nhà trường. Đồng thời, quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác thi đua khen thưởng luôn thực hiện tốt, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả của công tác chăm sóc giáo dục trẻ, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của nhà trường đối với CMHS, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục và xã hội.

Nhà trường có tất cả 11 điểm trường. Trong đó 1 điểm Trung tâm và 10 điểm lẻ. Điểm Trung tâm được đặt tại khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long. Trường được thành lập từ năm 2002, nguyên là trường Mẫu giáo Thới Long 2 và nay được đổi tên trường lại là trường Mẫu Giáo Thới Long